Id-dar > Lingwi oħra > Il-kontenut

4,4-bis (4-aminophenoxy) sulfone diphenyl BAPS

Dec 08, 2016

ชื่อผลิตภัณฑ์: diphenyl sulfone 4,4-Bis (4-aminophenoxy)
ชื่อชื่อย่อ: BAPS
BAPS บทความภาพ:. โมโนเมอร์ solverp
เลขที่ CAS 30203-11-3
น้ำหนักโมเลกุล: 432.49
จุดหลอมเหลว: 132-135 ℃
ลักษณะ: ผงสีขาว
ความบริสุทธิ์: 99.0% ≧
การใช้งาน:
ธ เธเธฃ, อีพอกซีเรซินเตรียมตัวแทนการบ่มที่ดีมีความแข็งพื้นผิวที่ทนต่อความร้อนจะเพิ่มขึ้นโดยการปรับปรุงคุณสมบัติของโครงสร้างของระบบอีพ็อกซี่เรซิ่นและอาจลดอุณหภูมิพอลิเมอ